Список заявителей, зарегистрировавшихся на получение мест в детском саду № 17

Нет комментариев

Список заявителей, зарегистрировавшихся на получение мест в детском саду № 17

Список сформирован с 01.03.2011 по 16.04.2012 года.

ФИО заявителя № регистрации Дата регистрации Порядковый номер
КАМЕНЕВ Г. А. 1 14.03.2011 1
ЛЕВИТ О. О. 2 21.03.2011 2
ПОКЛОНОВА О. М. 3 21.03.2011 3
ПАВЛОВЕЦ А. С. 4 22.03.2011 4
ЛАТЫПОВ Л. А. 5 28.03.2011 5
ПЕРЕГУДОВ В. П. 6 28.03.2011 6
БОНДАРЬ К. А. 7 28.03.2011 7
ДОЛИНСКАЯ А. В. 8 28.03.2011 8
СУШКО Е. Н. 9 04.04.2011 9
ЯРОВАЯ И. А. 10 04.04.2011 10
АСЛАМОВА В. В. 11 11.04.2011 11
САВЛУК А. В. 12 18.04.2011 12
ЛУКАШОВА Е. П. 13 25.04.2011 13
СМАШНЕВА М. А. 14 25.04.2011 14
АНТОНОВ В. В. 15 26.04.2011 15
ЛОНСКИЙ Г. А. 16 10.05.2011 16
САВЛУК А. В. 17 10.05.2011 17
ЗАКРУЖНАЯ Е. В. 18 16.05.2011 18
КАЛЮЖНЫЙ В. А. 19 16.05.2011 19
ФОМИН Д. С. 20 23.05.2011 20
МОТРИЙ А. В. 21 23.05.2011 21
ПАНЧЕНКО А. А. 22 30.05.2011 22
СЕЛЮТИНА Е. Г. 23 06.06.2011 23
ПАРАЖАН А. А. 24 06.06.2011 24
КАЗАЗАЕВА Р. В. 25 14.06.2011 25
МИХАНОШИНА Е. С. 26 27.06.2011 26
КИМ И. В. 27 27.06.2011 27
ВАХНЕНКО Н. Ю. 28 27.06.2011 28
МЕДВЕДЕВА Я. В. 29 04.07.2011 29
ЛОЗОВА И. Е. 30 04.07.2011 30
НОСОВА С. А. 31 04.07.2011 31
ВАЙНАРОВСКАЯ А. О. 32 04.07.2011 32
МИХИДЕНКО Д. Ю. 33 11.07.2011 33
ТЕРЕЩЕНКО З. В. 34 11.07.2011 34
ИВАНОВА Я. А. 35 18.07.2011 35
КАЛИНОВСКИЙ М. С. 36 18.07.2011 36
МАЛЬЦЕВА М. Ю. 37 18.07.2011 37
КОРНЕЕВА О. В. 38 18.07.2011 38
ПЕТРУШЕНКО Г. В. 39 18.07.2011 39
СТУКАЛО Т. Е. 40 19.07.2011 40
БОНДАРЕНКО С. А. 41 25.07.2011 41
БУЛАНОВА А. В. 42 25.07.2011 42
ПУХОВАЯ Н. С. 43 01.08.2011 43
БЫКОВА А. Ю. 44 01.08.2011 44
КОГАЙ Е. В. 45 08.08.2011 45
КРАВЦОВА М. А. 46 11.08.2011 46
ЯКИМЕНКО Е. С. 47 11.08.2011 47
КУШНИРУК Р. Ю. 48 11.08.2011 48
САВЕНКОВА Н. А. 49 29.08.2011 49
СКОРОБОГАТОВА Е. В. 50 29.08.2011 50
ОСЕНКОВА Ю. С. 51 29.08.2011 51
ФАТКИН И. С. 52 29.08.2011 52
МАНДРИК Н. Г. 53 29.08.2011 53
ЧЕРНОВА А. А. 54 29.08.2011 54
ВАНИНА А. Я. 55 29.08.2011 55
ЧЕРЕЗОВА И. Н. 56 29.08.2011 56
ПОПОВ С. П. 57 29.08.2011 57
СМЕЛИК В. М. 58 19.09.2011 58
АНПИЛОГОВА Е. П. 59 19.09.2011 59
ЯЦЕНКО Т. Б. 60 26.09.2011 60
ЧУКМАСОВА Н. Г. 61 06.10.2011 61
БУЛГАКОВА О. В. 62 10.10.2011 62
ВДОВИНА И. А. 63 10.10.2011 63
БАСЬКОВА Н. С. 64 10.10.2011 64
ИВАНОВА О. А. 65 10.10.2011 65
МАКАРОВА А. Н. 66 17.10.2011 66
БАДОВСКИЙ П. П. 67 17.10.2011 67
НЕДОЛУЖКО Н. А. 68 17.10.2011 68
АСКАРОВА А. С. 69 24.10.2011 69
ЖИПТИБАЕВ М. Д. 70 24.10.2011 70
ЗАРЕЦКАЯ В. Г. 71 31.10.2011 71
ГОЛУБОВИЧ И. И. 72 07.11.2011 72
КОЛЕНЧЕНКО М. Ю. 73 07.11.2011 73
ВАРВАРИЧ М. В. 74 07.11.2011 74
СИНЬКО В. Г. 75 14.11.2011 75
ВЛАДИМИРОВ Н. С. 76 14.11.2011 76
ЗАВРИНА О. В. 77 14.11.2011 77
ПОЛЕЖАЕВА Е. А. 78 21.11.2011 78
ЕНЕНКО С. А. 79 21.11.2011 79
САВЧУК Е. С. 80 21.11.2011 80
ПОПЛАВСКАЯ О. Н. 81 21.11.2011 81
ГАДЖИЕВА Г. И. 82 28.11.2011 82
ПОНОМАРЕНКО Н. В. 83 05.12.2011 83
ГОЛЕНКО В. А. 84 05.12.2011 84
ПАНКОВА Д. А. 85 19.12.2011 85
ВЫРЕЩИКОВА Ю. В. 86 19.12.2011 86
СИЛИВАНОВА И. Л. 87 26.12.2011 87
МОРЛУЖОКОВ Е. А. 88
16.01.2012 88
ЗДОР Е. А. 89 16.01.2012 89
НОВИЦКАЯ Т. В. 90
16.01.2012 90
КОГАЙ И. Г. 91
19.01.2012 91
ПОСВИСТЁЛ Н. С. 92
23.01.2012 92
ДАНИЛОВА М. С. 93
23.01.2012 93
ГЛАЗУНОВА Н. С. 94
23.01.2012 94
ПОПОВА Л. И. 95
23.01.2012 95
ЧЕРКАСОВА Е. А. 96
23.01.2012 96
НИКОЛАЕНКО Е. С. 97
30.01.2012
97
ЖДАНОВА В. С. 98
06.02.2012
98
ГУБЕНКО Т. А. 99
06.02.2012 99
КИМ И. Ф. 100
20.02.2012
100
ПОПОВА Е. Е. 101
20.02.2012 101
ЧЕРЕМАЗОВА Р. Г. 102
20.02.2012 102
ШУМАКОВА Н. А. 103
20.02.2012 103
МИСЬКОВ М. Е. 104
20.02.2012 104
МИСЬКОВ М. Е. 105
20.02.2012 105
ГУСАЧЕНКО Г. А. 106
27.02.2012 106
СТРЕЛЬЦОВА А. Т.
107
27.02.2012 107
ТЮТИН М. Р.
108
19.03.2012 108
ЛИТОВКА А. В.
109
19.03.2012 109
ЧИО М. Г.
110
26.03.2012 110
ГУСЕВА А. Ю.
111
26.03.2012 111
ДЕНИСОВ Д. С.
112
26.03.2012 112
НЕСТЕРЕНКО Я. С.
113
26.03.2012 113
ДАНИШ Е. С.
114
26.03.2012 114
СЕМИЖОНОВ А. Н.
115
02.04.2012 115
ШУЛЬГА А. А.
116
09.04.2012 116
БУГАЕЦ В. А.
117
13.04.2012 117
ГОРЕЛИКОВ В. Ю.
118
13.04.2012 118
ДЕМИДАС С. В.
119
13.04.2012 119
ЦИРУК К. И.
120
13.04.2012 120
ЕКАТЕРИНЧУК А. А.
121
16.04.2012 121
ЕКАТЕРИНЧУК Е. В.
122
16.04.2012 122
СУРОВЦЕВА И. М.
123
16.04.2012 123
ТУРЯ А. П.
124
16.04.2012 124

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи